Energeticky efektivní domy

Energeticky efektivní domy (EED) se v posledních letech staly obrovským hitem. Není také divu, vždyť tyto domy dokážou ušetřit až 90% nákladů oproti běžným novostavbám.  Základním principem  EED je udržení tepla v obytné části domu, čímž se logicky sníží spotřeba energie potřebná na vytápění objektu, dalším krokem je pak zisk energie z obnovitelných zdrojů. EED se vyvíjejí už od 70. let minulého století a za tu dobu se vyčlenilo několik kategorií. Jaký je rozdíl mezi nízkoenergetickým domem, energeticky pasivním domem, energeticky nulovým domem, energeticky nezávislým domem a plusenergetickým domem? Dozvíte se v následujícím článku.

Nízkoenergetický dům (NED)

Je nejrozšířenějším zástupcem EED. Hranicí pro zařazení do kategorie nízkoenergetický dům je  spotřeba tepla max. 50kWh/(m2*a). Využívá se především kvalitní tepelná izolace a omezení tepelných mostů. Dále je to snaha maximalizace pasivního zisku solární energie, využívání vnitřních zdrojů tepla a řízené větrání s rekuperací tepla.

Energeticky pasivní dům (EPD)

Energeticky pasivní dům je vlastně dalším vývojovým stádiem nízkoenergetického domu a jeho spotřeba by neměla překročit 15kWh/(m2*a). V podstatě se využívá stejných prostředků jako u nízkoenergetického domu, jen je vše dotaženo do stavu, kdy se dům už vůbec nemusí vytápět konvenčním způsobem a je do značné míry energeticky nezávislý.

Energeticky nulový dům (END)

Sám název napovídá, že spotřeba u nulového domu by se měla blížit nule, konkrétně je to hranice 5kWh/(m2*a), což už je v praxi velmi těžko dosažitelná hranice a dá se dosáhnout jedině v ideálních klimatických podmínkách za současného použití nákladných technologií. K samotnému zisku energie je možno použít obnovitelných zdrojů energie jako jsou solární články nebo malá větrná turbína.

Energeticky nezávislý dům (EAD)

Tento typ EED by se klidně mohl nazývat Dům slunce, protože veškerá energie použitá v domě musí být pokryta pouze přímým slunečním zářením.  Vzhledem k tomu že dům není vůbec připojen na veřejnou elektrickou síť, musí mít dostatečně velký energetický zásobník, aby mohl pokrýt spotřebu energie kdykoliv během roku.

Plusoenergetický dům (PED)

Podobně jako u EAD i zde musí být veškerá spotřeba energie zajištěna slunečním zářením, ale solární panely musí produkovat přebytek elektrické energie a ten dodávat do sítě.

V našich podmínkách jsou nejrozšířenější první dva typy energeticky efektivních domů a i když jsou hranice mezi nimi jasně dány v praxi často není jednoduché určit o jaký typ se vlastně jedná. Důležité je ale především to, že tyto domy jsou šetrnější k životnímu prostředí a v konečném důsledku i mohou být i levnější, vzhledem ke sníženým nákladům na vytápění.

R.K.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>