Tepelné čerpadlo vzduch-voda – spolehlivost a úspora

Tepelná čerpadla je možné obecně zařadit do kategorie alternativních zdrojů vytápění, které jsou velmi účinná a šetrná k životnímu prostředí. Technologie tepelných čerpadel je již dlouhá léta používanou technologií v oblasti vytápění. Obecně lze říci, že tepelná čerpadla získávají (čerpají) teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země). V kompresoru, který je hlavní součástí tepelného čerpadla, se zvýší teplota a vzniklé teplo je prostřednictvím tepelného výměníku předáváno do topného systému přenosovým médiem, kterým bývá voda nebo vzduch.Zdroj tepla a přenosové médium spolu určují typ tepelného čerpadla, který se označuje obvykle slovně. Typů tepelných čerpadel je v praxi používán omezený počet, takže nejčastěji používaná jsou tepelná čerpadla země-voda, tepelná čerpadla voda-voda, tepelná čerpadla vzduch-vzduch a samozřejmě tepelná čerpadla typu vzduch-voda, která jsou v poslední době velmi oblíbená i v bytových jednotkách.

Každý z výše uvedených typů tepelných čerpadel je vhodný pro různé typy vytápění a různé lokality. Vzhledem k tomu, že na výslednou účinnost tepelného čerpadla má vliv nejen samotné čerpadlo, ale i okolní podmínky, je nutné se před instalací poradit s odborníkem. Je třeba uvést, že na většině území České republiky jsou ideální klimatické podmínky pro použití tepelných čerpadel vzduch-voda. Vzhledem k průměrné venkovní teplotě vzduchu během topné sezóny (+3 °C) a schopnosti úsporně vytápět i při nízkých venkovních teplotách až do -25 °C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému země-voda. Systémy země-voda a voda-voda jsou velmi nákladné na realizaci, takže návratnost investic do jejich výstavby je značně dlouhá. Nejméně nákladným na realizaci je stále systém tepelného vytápění typu vzduch-voda. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.

Navíc jsou tepelná čerpadla vzduch-voda v porovnání s ostatními typy tepelných čerpadel v jistém smyslu univerzální, protože je lze využít jak k vytápění rodinných domů, tak bytových jednotek. Jejich instalace totiž nijak neovlivňuje okolí domu, protože pro instalaci tohoto typu tepelného čerpadla není třeba provádět rozsáhlé úpravy okolního pozemku, mnohdy i bez nutnosti míst stavební povolení. Provoz tepelného čerpadla vzduch-voda je spolehlivý a bezúdržbový. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ekologické zařízení, jehož ekonomická návratnost se pohybuje v řádech několika let. Při vhodně zvoleném výkonu dokáže snížit náklady na vytápění až o dvě třetiny, což při stále rostoucích a nejistých cenách energií není v rodinném rozpočtu zanedbatelná částka. Tepelné čerpadlo vzduch-voda má tedy díky své relativně jednoduché konstrukci vyšší spolehlivost a tedy i delší životnost.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>