Osvětlení interiéru – 3. část

Nástěnná svítidla

Převážně doplňkový typ svítidel, používaný zejména při potřebě zvýšení osvětlení nad úroveň poskytovanou centrálním osvětlením, případně pro orientační osvětlení prostoru. Stejně jako stropní svítidla mohou být i nástěnná konstruována s pevným nebo variabilním směrováním světelných zdrojů. Nástěnná svítidla lze umístit v jakékoliv výšce. Pro umístění je podstatný pouze účel konkrétního svítidla.

Přenosná svítidla

Tento typ svítidel, kam patří zejména stojací lampy napájené ze zásuvkových okruhů, lze doporučit pouze jako dekorativní osvětlení prostoru. Výjimkou z tohoto pravidla mohou být lampy sdružující dva nezávislé světelné zdroje, z nichž jeden zajišťuje polonepřímé osvětlení a druhý přímé osvětlení.

Druhy osvětlení

V uplynulých odstavcích byly již několikrát použity termíny specifikující typ osvětlení. Jejich vysvětlení uvádím níže.

Přímé osvětlení

Jedná se o způsob osvětlení, kdy světelný tok dopadá ze zdroje světla přímo na osvětlovaný prvek. Výhodou je možnost cíleného směrování světelného toku. Nevýhodou je možnost oslňování. Eliminovat nevýhody a naopak využít výhody lze při využití na osvětlení stolů, schodišť, podlah či uměleckých prvků v interiéru.

Pro přímé osvětlení můžete využít všechny typy světelných zdrojů za předpokladu dodržení vzdálenosti světelného zdroje od osvětlované plochy, která je nezbytná pro eliminaci možnosti vzniku požáru (vzdálenost je uvedena v montážním návodu pro konkrétní svítidlo).

Využijete-li přímé osvětlení na schodišti nebo podlaze, dosáhnete výrazně účelné, dekorativní a současně i velmi úsporné osvětlení při umístění jednotlivých svítidel do výše cca 30 cm. Stávající svítidla určená primárně pro tento účel obsahují výhradně zdroje světla na bázi LED, a proto nehrozí vznícení jakéhokoliv materiálu. Pokud přesto využijete svítidla na jiné světelné zdroje, musíte je umístit výše.

Nepřímé osvětlení

V tomto případě nedopadá světelný tok přímo na osvětlovaný prvek, ale k osvětlení je využit jeho odraz zejména od stěn a stropu místnosti. Nevýhodou tohoto typu osvětlení je úbytek toku závisející na barvě odrazové plochy – čím světlejší plocha, tím menší úbytek. Výhodou je eliminace možnosti oslnění až na nulovou úroveň.

Svítidla pro nepřímé osvětlení se umisťují nad úroveň hlavy stojícího člověka a jejich světelný tok je směřován téměř výhradně ke stropu místnosti pod úhlem jiným než 90 stupňů (odraz by neměl probíhat zpět do svítidla). Ideální směřování svítidel pro nepřímé osvětlení je takové, aby se světelné kužely na stropě místnosti dotýkaly, ale nepřekrývaly.

Polopřímé osvětlení

Jedná se o kombinaci předcházejících typů, kdy část (cca 60 %) světelného toku je využita pro přímé osvětlení a část je pomocí stínítka vyrobeného např. z opálového skla, rozptýlena pro osvětlení prostoru. Využití tohoto osvětlení je často nad kuchyňskými stoly.

Polonepřímé osvětlení

Opět kombinace prvních dvou typů. Na rozdíl od osvětlení polopřímého je v tomto případě cca 60 % světelného toku směřováno na strop místnosti, čímž je dosaženo měkkého a příjemného osvětlení.

Smíšené osvětlení

Světlo se z těchto svítidel šíří rovnoměrně všemi směry. Máte-li tento druh (vyznačující se často stínítkem ve tvaru koule) na schodištích, doporučuji jej kombinovat s přímým osvětlením. Nevýhodou totiž je často nedostatečné osvětlování podlahy.

Ing. Jan Matoušek

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>