Vlastnosti zelených střech

Zelené střechy už dnes nejsou zdaleka takovou vzácností jako ještě před několika lety. Kromě estetických kvalit mají zelené střechy také řadu dalších pozitivních vlastností, které by se daly využít i v řadě českých měst a sídlištích.

Tepelně – izolační vlastnosti

Vzduchová vrstva, která se vytváří mezi rostlinami, poslouží jako výborná tepelně – izolační vrstva. Teplo vzniká jako produkt dýchání kořenů rostlin, ale také kondenzací vody a akumulační schopnosti vlhkého zemního substrátu. V létě chrání zelená střecha před nadměrným přehříváním a v zimě proti ochlazování.

Akumulační vlastnosti

Klasické střechy po dešti nezadržují téměř žádnou vodu, ta pak odteče do kanalizační sítě a následně může mít za následek i přetížení čističek odpadních vod. Zelené střechy tento problém eliminují zachycením 50 – 80% srážek. Takto zachycená voda se postupně odpaří zpátky do ovzduší.

Akustické vlastnosti

Střešní vegetace má velmi dobré tlumící a absorpční vlastnosti (oproti např. betonu). Zelená střecha tedy obyvatelům poslouží dvojím způsobem. Za prvé propustí méně hluku dovnitř domu a za druhé značnou část hluku absorbuje do sebe (beton hluk odráží), čímž ubyde hluku i v okolí domu.

Klimatické vlastnosti

Zelená střecha vyprodukuje velké množství kyslíku, což výrazně zlepšuje kvalitu vzduchu v mikroklimatu. V případě zapojení velkých střešních ploch se dá očekávat i celkové zlepšení klimatu ve městě, protože zelená střecha má potenciál vyprodukovat až 8 krát víc kyslíku než běžná městská zeleň.

Biologické vlastnosti

Zelené střechy se podílejí také na zvyšování lokální biodiverzity, protože se stávají domovem řady druhů drobných živočichů – především hmyzu a ptáků.

Další vlastnosti

Mezi další pozitivní účinky zelených střech můžeme zařadit protipožární účinky (neplatí v období dlouhého sucha) nebo ochrana střešních konstrukcí před slunečním zářením. Na zelené střeše se při troše fantazie a šikovnosti může realizovat i drobný pěstitel. Je libo česnek? Skočte si na střechu.

R. K.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>