Cenu plynu ovlivňuje státem regulovaná složka i marže obchodníků

Zemní plyn je jednou z nejdůležitějších energetických komodit. Jeho cenu na světových trzích ovlivňuje nejen poptávka a vytěžené množství, ale také mezinárodní politická situace i vliv směnných kurzů. Kromě hodnoty samotné komodity se na ceně plynu pro koncové spotřebitele podílí i další složky. Víte které?

plyn-01

Čtvrtinu ceny tvoří státem regulovaná složka

Cenu zemního plynu pro koncové odběratele tvoří regulovaná a neregulovaná neboli liberální složka. Regulovanou složku plynu stanovuje stát prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jeho část tvoří tři složky, které se na konečné ceně za plyn podílí přibližně 24 %.

Regulovanou cenu plynu tvoří:

  • cena za distribuci plynu
  • cena za přepravu plynu
  • cena za služby operátora trhu
  1. Distribuce plynu

Největší položku z regulované ceny zaujímá distribuce plynu, do které se promítá doprava komodity systémem plynovodů do odběrných míst spotřebitelů. Distribuce plynu tvoří přibližně 18 až 34 % ceny. Tato částka se skládá z fixní a variabilní složky. Fixní složkou je neměnný poplatek za přívod plynu až k odběrnému místu spotřebitele. Naproti tomu variabilní složku ovlivňuje množství reálně odebraného plynu v Kč/MWh.

  1. Přeprava plynu

Výrazně menší část s podílem 0,8 % zastupuje přeprava plynu. Z této částky je hrazen provoz a údržba distribuční soustavy přepravy plynu z hraničních bodů do plynových zásobníků a do jednotlivých distribučních soustav.

  1. Služby operátora trhu

Nejmenší podíl v regulované ceně plynu tvoří poplatky za služby operátora trhu, který zajišťuje plynulý chod trhu s plynem. Podíl operátora trhu činí přibližně 0,2 %.

Majoritní část ceny určuje trh

Druhou a zároveň majoritní částí ceny plynu je liberalizovaná neboli tržní cena plynu. Do této částky spadá cena komodity nakoupená na burzovním trhu a marže obchodníků s energiemi.

Tržní cena plynu není nikterak regulovaná. Hlavním regulačním pilířem je samotný trh a konkurenční boj obchodníků.  Energetický regulační úřad ale nově zavádí takzvané indikativní ceny plynu, jejichž cílem je snazší orientace domácností ve srovnání cen plynu.

plyn

Proč se domácnostem nezlevňuje plyn okamžitě?

Dodavatelé energií, stejně jako ekonomičtí analytici, v posledních měsících informují o poklesu cen energií. České domácnosti ale reálné zlevnění plynu vždy pocítí až o několik měsíců později. Deklarovaný pokles ceny plynu se totiž týká burzovních trhů a jejich nákupu pro následující období.

Dodavatelé plynu uzavírají kontrakty na nákup komodity v řádech měsíců až let. Změna nákupní ceny se proto ihned nepromítne do spotřebitelských cen domácností. A právě z rozdílných obchodních strategií dodavatelů energií mnohdy těží koncoví spotřebitelé, pro které může změna dodavatele plynu znamenat roční úsporu v řádech několika procent.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>